0
توزیع لباس گرم و پک یلدا و بسته ارزاق روستا یلدای 1401
💜🙏یلدای طولانی سال، بهترین مجال برای نیم نگاهی کوتاه به لحظه هاست؛ لحظه هایی که در سرعت عبور، خلاصه می شوند و می گذرند و این گذشتن، بهترین پیام برای زیبا زیستن ماست؛ زیرا شیرینی در کنار هم بودن ، محبت و سخاوت و بخشیدن شادی ، بسیار زیباست.💜🙏🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉💜💜توزیع 50بسته ارزاق و پک یلدا و همچنین لباس گرم بین مهرجویان روستایی به همت شما نیکوکار گرامی💜💜🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿💚با سپاس از شما یار و همراه همیشگی و پرسنل مهربان موسسه خیریه مهر💚🥜🌰🍎🍓🍊🥥✔️شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه ماوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱📞شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱🆔 instagram: mehreaytamesf 🆔 Telegram:@mehreaytam🌏نشانی:اصفهان.خیابان آیت الله ادیب-پل ۲۵ آبان-نبش کوچه مهرآبادنو-خیریه مهر سایت:http://www.mehr-ngo.ir#توزیع_سبد_مهربانی #توزیع_سبد_کالا #سبد_کالا #سبدکالا #خیریه_مهر_اصفهان #خیریه_اصفهان #خیریه_مهر #لباس_عید_کودک #لباس_عید #ارزاق #زنان_سرپرست_خانوار#یلدا #شبیلدا #شب_یلدا #شبچله #شب_چله #میوه #آجیل

 
 
 
خرید و بسته بندی و توزیع پک یلدا و ارزاق و لباس گرم یلدای1401
من خداوند را در برق چشمان کسانی میبینم که حال آن ها از دیدن حال خوب دیگران ، خوب می شود...💜💜💜💜💜💜💜🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉خرید و توزیع لباس گرم و همچنین بسته بندی ۱۹۰ بسته ارزاق و پک یلدا و توزیع ۱۴۰ مورد بین مهر جویان شهر اصفهان همچنین ۳۰بسته توزیع موردی بین نیازمندان به همت شما نیکوکاران بزرگوار ...با تشکر از پرسنل مهربان خیریه مهر🌸🌸🌸🌸🌸🌸✔️شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه  مأوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱📞شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱🆔 instagram:mehreaytamesf🆔 Telegram:@mehreaytam🌏نشانی:اصفهان.خیابان آیت الله ادیب-پل ۲۵ آبان-نبش کوچه مهرآبادنو-خیریه مهر سایت:http://www.mehr-ngo.ir