0
توزیع سبد کالای روستا آبان ماه1401
اگر جای دانه هایت را که روزی کاشته ای فراموش کردی،باران روزی به تو خواهد گفت کجا کاشته ای...پس نیکی را بکاربالای هر زمینزیر هر اسمانبرای هرکسیو روزی آن را خواهی یافت...💜🙏توزیع بسته های ارزاق در روستاهای توابع جرقویه بین مددجویان عزیز در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵به مدد شما نیکوکار گرامی💜🙏🌸🌸🌸🌸🌸🌸✔️شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه  مأوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱📞شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱🆔 instagram:mehreaytamesf🆔 Telegram:@mehreaytam🌏نشانی:اصفهان.خیابان آیت الله ادیب-پل ۲۵ آبان-نبش کوچه مهرآبادنو-خیریه مهر

 
 

بسته بندی و توزیع سبدکالا آبان ماه1401
💜🙏دست دست نکن، دل به سخاوت یک دله کن.کودکانی منتظر قلب هایی سخاوتمند، دست هایت را به نظاره نشسته اند تا گره از کار فروبسته شان بگشایی. پس بگشای دستانت را و دریاب ضعیفان را💜🙏بسته بندی ۱۳۵بسته سبدکالا و ۱۶۰پک میوهتوزیع ۸۵پک سبدکالا و ۱۱۰پک میوه بین مهرجویان عزیز شهر اصفهان در مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴  به همت شما نیکوکار گرامیبا سپاس از شما یار و همراه همیشگی و پرسنل مهربان موسسه خیریه مهر✔️شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه ماوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱📞شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱🆔 instagram: mehreaytamesf 🆔 Telegram:@mehreaytam🌏نشانی:اصفهان.خیابان آیت الله ادیب-پل ۲۵ آبان-نبش کوچه مهرآبادنو-خیریه مهر