0
بسته بندی و توزیع سبدکالا آبان ماه1401
💜🙏دست دست نکن، دل به سخاوت یک دله کن.کودکانی منتظر قلب هایی سخاوتمند، دست هایت را به نظاره نشسته اند تا گره از کار فروبسته شان بگشایی. پس بگشای دستانت را و دریاب ضعیفان را💜🙏بسته بندی ۱۳۵بسته سبدکالا و ۱۶۰پک میوهتوزیع ۸۵پک سبدکالا و ۱۱۰پک میوه بین مهرجویان عزیز شهر اصفهان در مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴  به همت شما نیکوکار گرامیبا سپاس از شما یار و همراه همیشگی و پرسنل مهربان موسسه خیریه مهر✔️شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه ماوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱📞شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱🆔 instagram: mehreaytamesf 🆔 Telegram:@mehreaytam🌏نشانی:اصفهان.خیابان آیت الله ادیب-پل ۲۵ آبان-نبش کوچه مهرآبادنو-خیریه مهر

در اینجا بنو

 
 
یسید...
خرید وبسته بندی و توزیع لوازم تحریر، کیف و کفش  شهریور1401
💜مهر، ماه مهربانی مهتاب است؛ ماه میزبانی نیمکت هاي‌ عاشق درس و مدرسه، ماه شکوفایی نیلوفران در دعای نم نم باران هاي‌ عاشقانه پاییز. مهر، ماه مدرسه است.💜🌸🌸🌸🌸🌸🌸توزیع پک لوازم تحریر و کیف و کفش برای دانش اموزان نیازمند به همت شما بزرگوارانشهریور و مهر ماه ۱۴۰۱🌸🌸🌸🌸🌸🌸✔️شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه  مأوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱📞شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱🆔 instagram:mehreaytamesf🆔 Telegram:@mehreaytam🌏نشانی:اصفهان.خیابان آیت الله ادیب-پل ۲۵ آبان-نبش کوچه مهرآبادنو-خیریه مهر