0
توزیع گوشت و سس و انار
💜 💜توزیع ۴۰کیلو گوشت۱۵۰کیلو گرم انار۶۵کیلو گرم سس۱۰کیلو گرم سیبدر بین مددجویان موسسه خیریه مهر💜💜💐با تشکر از خیرین عزیز و پرسنل مهربان💐
برآورده شدن آرزوها
💜برایت دنیایی به زیبایی انچه تو زیبایش میدانی آرزو میکنم؛ دنیایت زیبایی تمام آرزوهایت.💜شایان ۱۲ ساله آرزوی داشتن یک گوشی برای درس خواندن داشت.💜این آرزو به همت یکی از خیرین عزیز برآورده شد.منتظر دستان پر مهرتان هستیم.🙏🙏🙏🙏🙏💳شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه ماوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱📞شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱🆔 instagram:mehreaytam1🆔 Telegram:@mehreaytam🏢 نشانی:اصفهان.خیابان آیت الله ادیب.پل ۲۵ آبان.نبش کوچه مهرآبادنو.خیریه مهر13w