0
#لقمه_مهربانی
دلشان را به تو می سپارند دلی که همچون یک دفتر پر است از غم، دلتنگی، آرزو...
با دستان مهربانت قلمی بردار و به لطف خودت پاک کن دلتنگی هایشان را...
خط بزن غم هایشان را...
و دلی رسم کن در دفتر سینه هایشان به بزرگی دل های حسینی.
یاحسین
التماس دعا
توزیع 700 پرس غذا بین مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه مهر در روز پنجشنبه و جمعه مورخ 1399/07/17 و 1399/07/18 مصادف با اربعین حسینی.

#خیریه_مهر