0
برپایی میز حمایتی
برپریایی میز حمایتی در همایش علمی تغذیه در محل بیمارستان الزهرا سالن محسن

برپایی میز حمایتی در همایش تغذیه

 همایش تغذیه در سالن محسن بیمارستان الزهرا، با حضور جناب آقای دکتر غلامرضا محمدی مدیر کل گروه تغذیه وزارت بهداشت و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و جمعی از متخصصین تغذیه در تاریخ 10 و 11 مرداد ماه برگزار گردید.

 در این همایش، با همکاری آقای دکتر طغیانی و خانم دکتر راستی بروشورها بین شرکت کنندگان توزیع شد. هم چنین، فرم حمایتی جهت ویزیت رایگان و یا آموزش رایگان به مددجویان تحت پوشش توسط پزشکان و متخصصین تغذیه تکمیل گردید. 

                                                                                              

                        

مراجعه به مدارس
جهت شناسایی و پذیرش دانش آموزان مدارس