0
خرید لوازم التحریر

 

مدرسه مهربانی

بازهم میرسد ماه مهر، ماه مهربانی ها، ماه سِخاوت و بخشیدن ها، ماه دانش آموزان کوچک و بزرگ، لباس های نو و بازی و درس در فضای مجازی و اما در این میان دانش آموزانی هم هستند که با نگاه حسرت به این ماه شیرین نگاه می کنند.گویی آرزوهایشان به باد رفته و رویاهایشان به حراج..

اما اینبارهم خیریه مهر در تلاش است تا این نگاه های اندوهگین را شاد کرده و با خرید لوازم التحریر، تبلت و موبایل برای دانش آموزان نیازمند جهت تحصیل مجازی و حضوری با یاری خدا و قلب های مهربان شما خیرین بزرگ لبخند را بر صورت این دانش آموزان نقاشی کند.

شماره حساب و شماره کارت ملت جهت واریز مهربانی هایتان: 
 ( 8646803060) (6104337494380361)
برای اهدای لوازم التحریر، گوشی موبایل و تبلت، با شماره 34474806-031 تماس بگیرید.
خیریه-مهر 


سازمان یار• تصویری با یک عنوان
 

نذورات تاسوعا حسینی