0
توزیع زردآلو
توزیع زردآلو بین مددجویان تحت پوشش

توزیع زردآلو

توزیع زردآلو بین مددجویان تحت پوشش 

با تشکر از لطف خیر بزرگوار

سازمان یار• متن و تصویر
بسته بندی و توزیع سبدکالا مرداد 1402
هم اشک میریزند!و هم اشک از چهره ی انسانی پاک میکنند…!هم سفره می اندازند!هم نان از سفره کسی نمیبرند..!آنوقت با افتخار میگویند:یاحسین بسته بندی و توزیع سبد کالای ویژه ماه محرم بین مهر جویان عزیز یکشنبه۸مردادماه۱۴۰۲ با تشکر از حامیان عزیزمان و پرسنل مهربان خیریه مهر شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه  مأوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰ ۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱