0
توزیع زردآلو
توزیع زردآلو بین مددجویان تحت پوشش

توزیع زردآلو

توزیع زردآلو بین مددجویان تحت پوشش 

با تشکر از لطف خیر بزرگوار

سازمان یار• متن و تصویر
پویش گرمای مهربانی 1401
💜برایت دعا میکنمتویی که از مهربانی آفریده شده ایدلی به پاکی شبنم داریو کرامت از خرمن تو خوشه میچیندزندگی ات گرم و پر امید که خانه ام را گرم کردی...💜🙏خرید و توزیع و نصب بخاری به مدد شما خیرین بزرگوار در آبان و آذر ماه سال ۱۴۰۱🙏✔️شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه ماوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱📞شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱ instagram:mehreaytamesf Telegram:@mehreaytam🌏نشانی:اصفهان.خیابان آیت الله ادیب-پل ۲۵ آبان-نبش کوچه مهرآبادنو-خیریه مهر سایت:http://www.mehr-ngo.ir#خیریه#مددجو#بخاری#گرمای_مهربانی#کمک_نیکوکارانه#مهرایتام#ماوای_همدلی_و_روشنی_ایتام