0
میلاد منجی عالم بشریت
مبارک باد

میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت اباصالح المهدی مبارک باد

صدای قدمهای یار می آید...

عطر شمیمش با نسیم بهار همه جا را آکنده است...

گوشها تیز شده اند برای شنیدن بانگ جاء الحق و ذهق الباطل...

و اکنون که به علت بیماری منحوس کرونا جشن قدومش را نمی توانیم درجمع عاشقانش بگیریم

میشود ارادتمان را به حضرتش در راه انفاق به نیازمندان نشانه رویم...

باشد که لبخند رضایت بر لبان مهدی فاطمه بنشانیم.

اللهم عجل لولیک الفرج

نوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهایتان مبارک باد
عید نوروز مبارک