0
نوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهایتان مبارک باد
عید نوروز مبارک

نوروزتان خجسته باد

💜خدا را شاکریم که به ما فرصت داد تا یک بهار دیگر را هم ببینیم.
💜خدا را شاکریم که به ما یاد داد تا در طول سالهایی که گذشت، به فکر همنوعانمان باشیم.
💜خدا را شاکریم که مهربانان بسیاری را در کنار خود داریم که همچون ذات الهی شان، بی هیچ چشم داشتی می بخشند و مهرورزی می کنند.
💜یک سال دیگر هم با تمام تلخی ها و شیرینی هایش گذشت که متاسفانه تلخی هایش برای مردم سرزمینمان بسیار بیشتر از شیرینی هایش بود.
💜اما به قول سهراب سپهری " تا شقایق هست ... زندگی باید کرد ... "
و شقایق یعنی مهر، یعنی مهربانی کردن، یعنی زندگی را تنها برای خود نخواستن .

💜هر بهار که می رسد به ما یاد می دهد که می توان تازه شد.

💜می توان روزهای سرد و بی برگ و باری را پشت سر گذاشت و دوباره جوانه زد.
دوباره سبز شد. دوباره پا گرفت. دوباره سایه بان شد.

💜دعاهای بسیاری را در لحظه تحویل سال بر زبان جاری می کنیم و به آنها امید داریم.
سالی پر از مهر، تندرستی و سلامتی، آشتی، همدلی، آبرو، لبخند، آرامش، شکوفایی و هزاران خوبی های دیگر را برای تمام مردم سرزمینم در هر کجای این زمین پهناور آرزو می کنیم
💜نوروزتان خجسته باد. بهار، گوارای روحتان
💜

سازمان یار• متن و تصویر
#من_ماسک_میزنم