0
عمل باطري قلب مددجو
خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ،وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛و این چه زیباست.نازنین ، دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند …💜💜💜💜💜💜💜💜💜✔شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه ماوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱📞شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱🆔 instagram:mehreaytamesf🆔 Telegram:@mehreaytam🌏نشانی:اصفهان.خیابان آیت الله ادیب-پل ۲۵ آبان-نبش کوچه مهرآبادنو-خیریه مهرسایت:http://www.mehr-ngo.ir

 
 

بسته بندي و توزيع سبد كالا محرم 1401
آنچه بهتر زیستن رادر این سرزمین دور برایمان فراهم می آورد،این است که همگی مان زیر یک سایبان بنشینیم؛سایبان محبت و نیکی.کلبه هایی سرد و خاموش،با دست هایی ترک ترک و پینه بسته.این کوچه های باریک، روایت رنج های توست؛وقتی که نمی دانی سفره خالی ات راچگونه بر کودکانت بگشایی.💜💜💜💜💜💜💜💜💜بسته بندی ۱۳۴پک سبد کالاتوزیع ۹۰ پک سبد کالا بین مددجویان شهر اصفهانویژه ماه محرم (شهریور ماه ۱۴۰۱)💜💜💜💜💜💜💜💜💜✔شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه ماوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱📞شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱🆔 instagram:mehreaytamesf🆔 Telegram:@mehreaytam🌏نشانی:اصفهان.خیابان آیت الله ادیب-پل ۲۵ آبان-نبش کوچه مهرآبادنو-خیریه مهر