0
قصه ی فاطمه
💜زمین سرد است،اما آتش مهر قلب های نیکوکاران در سراسر گیتینه تنها کلبه های خویش،که کلبه همسایگان را نیز برقرارو برافروخته نگاه خواهند داشت.آری، سیاره خاکی مابر مدار وحدت دل های عاشق می گردد؛دل های زنده به عشق انسانیت.💜✔شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه  مأوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱📞شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱🆔 instagram:mehreaytamesf🆔 Telegram:@mehreaytam🌏نشانی:اصفهان.خیابان آیت الله ادیب-پل ۲۵ آبان-نبش کوچه مهرآبادنو-خیریه مهرسایت:http://www.mehr-ngo.ir

 
 
 
توزیع غذای نذری و گوشت گرم عاشورا و تاسوعای حسینی مرداد 1401
🖤خوشا به حال آنها که هم سینه میزنند و هم سینه دردمندی را از غم و آه نجات میدهند...🖤خوشا به حال آنها که هم اشک میریزند و هم اشک از چهره ی انسانی پاک میکنند ...🖤خوشا به حال آنها که هم سفره می اندازند و هم نان از سفره کسی نمیبرند...💚🖤💜توزیع حدود گوشت گرم و غذای گرم در روز یکشنبه ۱۶مرداد ماه ۱۴۰۱ و دوشنبه ۱۷مرداد ماه ۱۴۰۱ مصادف با روز تاسوعا و عاشورای حسینی بین مهرجویان شهر اصفهان و روستا.با سپاس از همراهی شما خیرین عزیز. نذرتان قبول.💚💜🖤🌸🌸🌸🌸🌸🌸✔شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه  مأوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱📞شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱🆔 instagram:mehreaytamesf🆔 Telegram:@mehreaytam🌏نشانی:اصفهان.خیابان آیت الله ادیب-پل ۲۵ آبان-نبش کوچه مهرآبادنو-خیریه مهرسایت:http://www.mehr-ngo.ir