0
بسته بندي و توزيع سبد كالا محرم 1401
آنچه بهتر زیستن رادر این سرزمین دور برایمان فراهم می آورد،این است که همگی مان زیر یک سایبان بنشینیم؛سایبان محبت و نیکی.کلبه هایی سرد و خاموش،با دست هایی ترک ترک و پینه بسته.این کوچه های باریک، روایت رنج های توست؛وقتی که نمی دانی سفره خالی ات راچگونه بر کودکانت بگشایی.💜💜💜💜💜💜💜💜💜بسته بندی ۱۳۴پک سبد کالاتوزیع ۹۰ پک سبد کالا بین مددجویان شهر اصفهانویژه ماه محرم (شهریور ماه ۱۴۰۱)💜💜💜💜💜💜💜💜💜✔شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه ماوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱📞شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱🆔 instagram:mehreaytamesf🆔 Telegram:@mehreaytam🌏نشانی:اصفهان.خیابان آیت الله ادیب-پل ۲۵ آبان-نبش کوچه مهرآبادنو-خیریه مهر

 
 

قصه ی فاطمه
💜زمین سرد است،اما آتش مهر قلب های نیکوکاران در سراسر گیتینه تنها کلبه های خویش،که کلبه همسایگان را نیز برقرارو برافروخته نگاه خواهند داشت.آری، سیاره خاکی مابر مدار وحدت دل های عاشق می گردد؛دل های زنده به عشق انسانیت.💜✔شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه  مأوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱📞شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱🆔 instagram:mehreaytamesf🆔 Telegram:@mehreaytam🌏نشانی:اصفهان.خیابان آیت الله ادیب-پل ۲۵ آبان-نبش کوچه مهرآبادنو-خیریه مهرسایت:http://www.mehr-ngo.ir