0
سبدکالای نوروز روستای 1401
قرارمان همین بهارزیر شکوفه های شعر !آنجا که واژه هابرای تو گل می کنندآنجا که حرف های زمین افتاده ماندوباره سبز می شوندوَ دست های سخاوتنمندمانگره در کارِ سبزه ها می اندازند  دستِ گرم ِ پدرانه اتان همیشه سلامت قلبِ مهربانتان همیشه به عشق پُر تَپِش💓🙏درآستانه بهار،  در شلوغی های آخر اسفند ، روستا به روستا، محله به محله، کوچه به کوچه و خانه به خانه امانت های شما را به دست صاحبان آن رساندیم تا شادی عید را در لبخند کودکان یتیم برایتان هدیه آوریم.توزیع ۶۵سبد کالا و اهدای لباس عیدانه کودکان به مهرجویان روستایی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۳✔شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه ماوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱📞شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱

 
 

سبد کالای نوروز 1401 و لباس عیدانه
وقتی یک نفر، یک نفر جمع می شویم، وقتی دستهایمان در هم زنجیر می شود، آنگاه که من ما می شود، مهربانی می شود به وسعت آسمانها...وقتی بخل جایش را به بخشش و سخاوت دستان پر مهر شما خیرین موسسه مهر می دهد، می شود برای سفره های خالی کاری کرد...می شود برای صورتهای غمگین، لبخند هدیه داد...مثل وقتی که سبدهای خالی شان را پر از مهربانی و امید کردیم با همراهی شما🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏💜بسته بندی 200پک سبد کالا و توزیع  135 پک سبد کالای نوروزی و اهدای لباس عیدانه  کودکان روز دو شنبه مورخ1400/12/23 بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر در سطح شهر اصفهان💜✔شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه ماوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱📞شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱